CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Bài trích sách Dân số Ds 24,2-7.15-17a. Một vì sao xuất hiện từ Giacóp 2Khi ấy, ông Bi-lơ-am ngước mắt lên và nhìn thấy Ítraen đóng trại theo chi tộc của họ, Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, 3ông liền cất tiếng đọc bài thơ sau đây: “Sấm ngôn của Bi-lơ-am, con Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. 4Sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Đấng Toàn Năng,

Đăng lúc: 15-12-2014 11:16:49 AM | Đã xem: 1187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Lời mời

Lời mời

(Chúa Nhật XXVIII TN, năm A)

Đăng lúc: 07-10-2014 10:53:56 PM | Đã xem: 1166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 30-09-2014 10:11:57 AM | Đã xem: 1209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 30-09-2014 10:11:54 AM | Đã xem: 1122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 29-09-2014 02:27:55 PM | Đã xem: 1337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Làm sao việc suy tôn Thánh Giá trở nên hữu hiệu?

Làm sao việc suy tôn Thánh Giá trở nên hữu hiệu?

Suy tôn Thánh Giá: Kitô hữu suy tôn mạc khải vĩ đại nhất mà Thiên Chúa có thể vén lên cho trần gian. Đúng là toàn bộ cuộc sống của Đức Giêsu nơi dương thế là để nói lên có một điều duy nhất mà nhân loại chưa từng được nghe biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài…”

Đăng lúc: 15-09-2014 10:17:46 AM | Đã xem: 1423 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Mùa Thường Niên , Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 29-11-2013 09:49:11 AM | Đã xem: 1437 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện , Câu Chuyện Suy Tư
Đăng lúc: 26-11-2013 08:30:53 AM | Đã xem: 828 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 19-11-2013 08:26:00 PM | Đã xem: 934 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 18-11-2013 09:03:00 PM | Đã xem: 764 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 18-11-2013 08:57:43 PM | Đã xem: 745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 18-11-2013 08:31:00 PM | Đã xem: 679 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 16-11-2013 10:23:00 AM | Đã xem: 610 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 14-11-2013 09:39:25 AM | Đã xem: 570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 14-11-2013 09:22:00 AM | Đã xem: 587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 13-10-2013 07:45:29 PM | Đã xem: 571 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 11-10-2013 12:13:44 PM | Đã xem: 602 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 07-10-2013 06:58:00 PM | Đã xem: 674 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện

NỤ CƯỜI

HÃY NỞ NỤ CƯỜI TRONG YÊU THƯƠNG, PHỤC VỤ VÀ THA THỨ.

Đăng lúc: 28-04-2013 11:18:00 AM | Đã xem: 729 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
Đăng lúc: 27-11-2012 04:35:05 PM | Đã xem: 769 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Chia Sẻ - Cầu Nguyện
 

trích lời của Đức Thánh Cha

Để hợp tác vơi Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, chịu đựng và dâng hiến sự đau khổ, bịnh tật, những trái ý nghịch lòng để hợp với cuộc Khổ Nạn Chúa KiTô để cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và để an ùi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên