CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...

117 Thánh Tử đạo Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 23/03/2011 17:30 - Người đăng bài viết: pham thi thu
117 Thánh Tử đạo Việt Nam

117 Thánh Tử đạo Việt Nam

117 vị được Giáo hội Công giáo Rôma tôn vinh Chân phước qua bốn đợt: Ngày 27 tháng 5 năm 1900 (thời Giáo hoàng Lêô XIII): 64 vị Ngày 20 tháng 5 năm 1906 (thời Giáo hoàng Piô X): 8 vị Ngày 2 tháng 5 năm 1909 (thời Giáo hoàng Piô X): 20 vị Ngày 28 tháng 4 năm 1951 (thời Giáo hoàng Piô XII): 25 vị Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chính thức tuyên phong Thánh cho 117 vị này.

 

 
Thứ tự↓ Tên thánh - Tên gọi↓ Chức vụ↓ Sinh↓ Tử đạo↓ Hình thức↓
1 Phêrô Petrus Almato Bình Linh mục Dòng Đaminh 1830
San Feliz Saserra, Tây Ban Nha
1 tháng 11 năm 1861
Hải Dương
Xử trảm
2 Matthêô Alonzo Leciniana Đậu Linh mục Dòng Đaminh 1702
Nava del Rey, Tây Ban Nha
22 tháng 1 năm 1745
Thăng Long
Xử trảm
3 Valentinô Berrio Ochoa Vinh Giám mục Dòng Đaminh 1827
Elorrio (Vizcaya), Tây Ban Nha
1 tháng 11 năm 1861
Hải Dương
Xử trảm
4 Gioan Jean-Louis Bonnard Hương Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1824
Saint-Christo-em-Jarez, Pháp
1 tháng 5 năm 1852
Nam Định
Xử trảm
5 Phaolô Tống Viết Bường Quan thị vệ  ? Phủ Cam, Huế 23 tháng 10 năm 1883
Thợ Đúc
Xử trảm
6 Đaminh Cẩm Linh mục Dòng Đaminh  ? Cẩm Chương, Bắc Ninh 11 tháng 3 năm 1859
Hưng Yên
Xử trảm
7 Phanxicô Xaviê Cần Thầy giảng 1803
Sơn Miêng, Hà Đông
20 tháng 11 năm 1837
Ô Cầu Giấy
Xử trảm
8 Giuse Hoàng Lương Cảnh Y sĩ, Trùm họ Dòng Đaminh 1763
Làng Văn, Bắc Giang
5 tháng 9 năm 1838
Bắc Ninh
Xử trảm
9 Jacinto Castaneda Gia Linh mục Dòng Đaminh 1743
Javita, Tây Ban Nha
7 tháng 11 năm 1773
Đồng Mơ
Xử trảm
10 Phanxicô Đỗ Văn Chiểu Thầy giảng 1797
Trung Lễ, Liên Thùy, Nam Định
12 tháng 6 năm 1838
Nam Định
Xử trảm
11 Gioan Baotixita Cỏn Lý trưởng 1805
Kẻ Báng, Nam Định
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
12 Jean-Charles Cornay Tân Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1809
Loudun, Poitiers, Pháp
20 tháng 9 năm 1837
Sơn Tây
Xử lăng trì
13 Etienne-Théodore Cuénot Thể Giám mục Hội Thừa Sai Paris 1802
Bélieu, Besancon, Pháp
14 tháng 11 năm 1861
Bình Định
Chết trong tù
14 Clememté Ignaxiô Delgaho Y Giám mục Dòng Đaminh 1761
Villa Felice, Tây Ban Nha
21 tháng 7 năm 1838
Nam Định
Chết rũ tù
15 Giuse Maria Diaz Sanjuro An Giám mục Dòng Đaminh 1818
Santa Eulalia de Suegos, Tây Ban Nha
20 tháng 7 năm 1857
Nam Định
Xử trảm
16 Tôma Đinh Viết Dụ Linh mục Dòng Đaminh 1783
Phú Nhai, Nam Định
26 tháng 11 năm 1839
Bảy Mẫu
Xử trảm
17 Bênađô Võ Văn Duệ Linh mục 1755
Quần Anh, Nam Định
26 tháng 11 năm 1839
Ba Tòa
Xử trảm
18 Phêrô Dumoulin-Borie Cao Giám mục Hội Thừa Sai Paris 1808
Beynat, Tulle, Pháp
24 tháng 11 năm 1838
Đồng Hới
Xử trảm
19 Anrê Trần An Dũng (Lạc) Linh mục 1795
Bắc Ninh
21 tháng 12 năm 1839
Ô Cầu Giấy
Xử trảm
20 Phêrô Đinh Văn Dũng Giáo dân  ? Doãn Trung, Thái Bình 6 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Thiêu sống
21 Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng) Giáo dân 1792
Vực Đường, Hưng Yên
3 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Xử trảm
22 Phêrô Đa Giáo dân  ? Ngọc Cục, Nam Định 17 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Thiêu sống
23 Đaminh Đinh Đạt Binh sĩ 1803
Phú Nhai, Nam Định
18 tháng 7 năm 1839
Nam Định
Xử giảo
24 Gioan Đạt Linh mục 1765
Đồng Chuối, Thanh Hóa
28 tháng 10 năm 1798
chợ Rạ
Xử trảm
25 Matthêô Nguyễn Văn Đắc (Phượng) Trùm họ  ?
Kẻ Lai, Quảng Bình
26 tháng 5 năm 1861 Xử trảm
26 Tôma Nguyễn Văn Đệ Giáo dân 1810
Bồ Trang, Nam Định
19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mê
Xử giảo
27 Antôn Nguyện Đích Giáo dân  ?
Chi Long, Hà Nội
12 tháng 8 năm 1838
Bảy Mẫu
Xử trảm
28 Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm Linh mục 1761
Ân Đô, Quảng Trị
24 tháng 11 năm 1838
Đồng Hới
Xử giảo
29 Phêrô Trương Văn Đường Thầy giảng 1808
Kẻ Sở, Hà Nam
18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây
Xử giảo
30 Giuse Fernandez Hiền Linh mục Dòng Đaminh 1775
Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha
24 tháng 7 năm 1838
Nam Định
Xử trảm
31 Francois-Isidore Gagelin Kính Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1799
Montperreux, Besancon, Pháp
17 tháng 10 năm 1833
Bãi Dâu
Xử giảo
32 Matthêô Lê Văn Gẫm Thương gia 1813
Gò Công, Biên Hòa
11 tháng 5 năm 1847
Chợ Đũi
Xử trảm
33 Melchior Garcia-Sampedro Xuyên Giám mục Dòng Đaminh 1821
Cortes, Asturias, Tây Ban Nha
28 tháng 7 năm 1858
Nam Định
Xử lăng trì
34 Phanxicô Gil de Fedrich Tế Linh mục Dòng Đaminh 1702
Tortosa, Cataluna, Tây Ban Nha
22 tháng 1 năm 1745
Thăng Long
Xử trảm
35 Đaminh Nguyễn Văn Hạnh Linh Mục Dòng Đaminh 1772
Năng A, Nghệ An
1 tháng 8 năm 1838
Ba Tòa
Xử trảm
36 Phaolô Hạnh Giáo dân 1826
Chợ Quán, Gia Định
28 tháng 5 năm 1859
Sài Gòn
Xử trảm
37 Đaminh Henares Minh Giám mục Dòng Đaminh 1765
Baena, Cordova, Tây Ban Nha
25 tháng 6 năm 1838
Nam Định
Xử trảm
38 Jêrônimô Hermosilla Liêm Giám mục Dòng Đaminh 1880
S. Domingo de la Calzadar, Tây Ban Nha
1 tháng 11 năm 1861
Hải Dương
Xử trảm
39 Giuse Đỗ Quang Hiển Thầy giảng 1775
Đồng Chuối, Ninh Bình
9 tháng 5 năm 1840
Nam Định
Xử trảm
40 Phêrô Nguyễn Văn Hiếu Thầy giảng 1783
Đồng Chuối, Ninh Bình
28 tháng 4 năm 1840
Ninh Bình
Xử trảm
41 Simon Phan Đắc Hòa y sĩ 1878
Mai Vinh, Thừa Thiên
12 tháng 12 năm 1840
An Hòa
Xử trảm
42 Gioan Đoàn Trinh Hoan Linh mục 1798
Kim Long, Thừa Thiên
26 tháng 5 năm 1861
Đồng Hới
Xử trảm
43 Augustinô Phan Viết Huy Binh sĩ 1795
Hạ Linh, Nam Định
 ??? Xử lăng trì
44 Đaminh Huyện Giáo dân 1817
Đông Thành, Thái Bình
5 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Thiêu sống
45 Laurensô Nguyễn Văn Hưởng Linh mục 1802
Kẻ Sài, Hà Nội
13 tháng 2 năm 1856
Ninh Bình
Xử trảm
46 Micae Hồ Đình Hy Quan thái bộc 1808
Như Lâm, Thừa Thiên
22 tháng 5 năm 1857
An Hòa
Xử trảm
47 Phanxicô Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1799
Onnion, Annecy, Pháp
21 tháng 9 năm 1838
Nhan Biều
Xử giảo
48 Đaminh Phạm Trọng Khảm Quan án, Dòng Đaminh 1779
Quần Cống, Nam Định
13 tháng 1 năm 1859
Nam Định
Xử giảo
49 Giuse Nguyễn Duy Khang Thầy giảng 1832
Trà Vinh, Nam Định
6 tháng 12 năm 1861
Hải Dương
Xử trảm
50 Phêrô Khanh Linh mục 1790
Hòa Huệ, Nghệ An
12 tháng 7 năm 1842
Hà Tĩnh
Xử trảm
51 Phêrô Võ Đăng Khoa Linh Mục 1790
Thuận Nghĩa, Nghệ An
24 tháng 11 năm 1840
Đồng Hới
Xử trảm
52 Phaolô Phạm Khắc Khoan Linh mục 1771
Duyên Mậu, Ninh Bình
28 tháng 4 năm 1840
Ninh Bình
Xử trảm
53 Tôma Khuông Linh mục Dòng Đaminh 1789
Nam Hào, Hưng Y
30 tháng 1 năm 1860
Hưng Yên
Xử trảm
54 Vinh-sơn Lê Quang Liêm Linh mục Dòng Đaminh 1732
Trà Lũ, Nam Định
7 tháng 11 năm 1773
Đồng Mơ
Xử trảm
55 Luca Vũ Bá Loan Linh mục 1756
Trại Bút, Phú Đa
5 tháng 6 năm 1840
Ô Cầu Giấy
Xử trảm
56 Phaolô Lê Văn Lộc Linh mục 1830
An Nhơn, Gia Định
13 tháng 2 năm 1859
Gia Định
Xử trảm
57 Giuse Nguyễn Văn Lựu Trùm họ 1790
Cái Nhum, Vĩnh Long
2 tháng 5 năm 1854
Vĩnh Long
Chết rũ tù
58 Phêrô Nguyễn Văn Lựu Linh mục 1812
Gò Vấp, Gia Định
7 tháng 4 năm 1861
Mỹ Tho
Xử trảm
59 Đaminh Mạo Giáo dân 1818
Ngọc Cục, Nam Định
16 tháng 6 năm 1862
Làng Cốc
Xử trảm
60 Giuse Marchand Du Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1803
Passavaut, Besancon, Pháp
30 tháng 11 năm 1835
Thợ Đúc
Xử bá đao
61 Đaminh Mầu Linh mục Dòng Đaminh 1808
Phú Nhai, Nam Định
5 tháng 11 năm 1858
Hưng Yên
Xử trảm
62 Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu Thầy giảng Dòng Đaminh 1790
Kẻ Riền, Thái Bình
19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ
Xử giảo
63 Philiphê Phan Văn Minh Linh mục 1815
Cái Mơn, Vĩnh Long
3 tháng 7 năm 1853
Đinh Khao
Xử trảm
64 Augustinô Nguyễn Văn Mới Giáo dân 1806
Phú Trang, Nam Định
19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ
Xử trảm
65 Micae Nguyễn Huy Mỹ Lý trưởng 1804
Kẻ Vĩnh, Hà Nội
12 tháng 8 năm 1838
Bảy Mẫu
Xử trảm
66 Phalô Nguyễn Văn Mỹ Thầy giảng 1798
Kẻ Non, Hà Nam
18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây
Xử giảo
67 Giacôbê Đỗ Mai Năm Linh mục 1781
Đông Biên, Thanh Hóa
12 tháng 8 năm 1838
Bảy M]
Xử trảm
68 Phêrô Phanxicô Néron Bắc Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1818
Bornay, Saint-Claude, Pháp
3 tháng 11 năm 1860
Sơn Tây
Xử trảm
69 Phaolô Nguyễn Ngân Linh mục 1771
Kẻ Biên, Thanh Hóa
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
70 Giuse Nguyễn Đình Nghi Linh mục 1771
Kẻ Vồi, Hà Nội
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
71 Laurensô Ngôn Giáo dân  ?
Lục Thủy, Nam Định
22 tháng 5 năm 1862
Nam Định
Xử trảm
72 Đaminh Nguyên Giáo dân 1802
Ngọc Cục, Nam Định
16 tháng 6 năm 1862
Làng Cốc
Xử trảm
73 Đaminh Nhi Giáo dân  ?
Ngọc Cục, Nam Định
16 tháng 6 năm 1862
Làng Cốc
Xử trảm
74 Đaminh Ninh Giáo dân 1835
Trung Linh, Nam Định
2 tháng 6 năm 1862
An Triêm
Xử trảm
75 Emmanuel Lê Văn Phụng Trùm họ 1796
Đầu Nước, Cù Lao Giêng
31 tháng 7 năm 1859
Châu Đốc
Xử trảm
76 Phêrô Đoàn Công Quý Linh mục 1826
Búng, Gia Định
31 tháng 7 năm 1859
Châu Đốc
Xử trảm
77 Antôn Nguyễn Hữu Quÿnh Y sĩ 1768
Mỹ Hương, Quảng Bình
10 tháng 7 năm 1840
Đồng Hới
Xử giảo
78 Augustine Schoeffler Đông Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1822
Mittelbonn, Nancy, Pháp
1 tháng 5 năm 1851
Sơn Tây
Xử trảm
79 Giuse Phạm Trọng Tả Cai tổng 1800
Quần Cống, Nam Định
13 tháng 1 năm 1859
Nam Định
Xử giảo
80 Gioan B. Đinh Văn Thành Thầy giảng 1796
Nôn Khê, Ninh Bình
28 tháng 4 năm 1840
Ninh Bình
Xử trảm
81 Anê Lê Thị Thành Giáo dân 1781
Bá Đền, Thanh Hóa
12 tháng 7 năm 1841
Nam Định
Chết trong tù
82 Nicôla Bùi Đức Thể Binh sĩ 1792
Kiên Trung, Nam Định
12 tháng 6 năm 1839
Thừa Thiên
Xử lăng trì
83 Phêrô Trương Văn Thi Linh mục 1763
Kẻ Sở, Hà Nội
21 tháng 12 năm 1839
Ô Cầu Giấy
Xử trảm
84 Giuse Lê Đăng Thi Cai đội 1825
Kẻ Văn, Quảng Trị
25 tháng 10 năm 1860
An Hòa
Xử giảo
85 Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh 1820
Trung Quán, Quảng Bình
21 tháng 9 năm 1838
Nhan Biều
Xử giảo
86 Luca Phạm Trọng Thìn Cai tổng 1819
Quần Cống, Nam Định
13 tháng 1 năm 1859
Nam Định
Xử giảo
87 Martinô Tạ Đức Thịnh Linh mục 1760
Kẻ Sét, Hà Nội
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
88 Marinô Thọ Trùm họ 1787
Kẻ Báng, Nam Định
8 tháng 11 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
89 Anrê Nguyễn Kim Thông Giáo dân 1790
Gò Thị, Bình Định
15 tháng 7 năm 1855
Mỹ Tho
Chết trong tù
90 Phêrô Thuần Giáo dân  ?
Đông Phú, Thái Bình
6 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Thiêu sống
91 Phaolô Lê Bảo Tịnh Linh mục 1793
Trịnh Hà, Thanh Hoá
6 tháng 4 năm 1857
Bảy Mẫu
Xử trảm
92 Đaminh Toái Giáo dân 1811
Đông Thành, Thái Bình
5 tháng 6 năm 1862
Nam Định
Thiêu sống
93 Tôma Toán Thầy giảng Dòng Đaminh 1767
Cần Phan, Nam Định
27 tháng 6 năm 1840
Nam Định]
Chết rũ tù
94 Đaminh Trạch (Đoài) Linh mục Dòng Đaminh 1772
Ngoại Vối, Nam Định
18 tháng 9 năm 1840
Bảy Mẫu
Xử trảm
95 Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục 1756
Thợ Đúc, Phú Xuân, Huế
17 tháng 9 năm 1798
Bãi Dâu
Xử trảm
96 Anrê Trần Văn Trông Binh sĩ 1808
Kim Long, Huế
28 tháng 11 năm 1835
An Hoà
Xử trảm
97 Phêrô Vũ Văn Truật Thầy giảng 1816
Kẻ Thiếc, Hà Nam
18 tháng 12 năm 1838
Sơn Tây
Xử giảo
98 Phanxicô Trần Văn Trung Cai đội 1825
Phan Xá, Quảng Trị
2 tháng 5 năm 1858
An Hoà
Xử trảm
99 Giuse Tuân Linh mục Dòng Đaminh 1821
Trần Xá, Hưng Yên
30 tháng 4 năm 1861
Hưng Yên
Xử trảm
100 Giuse Tuân Giáo dân 1825
Nam Điền, Nam Định
7 tháng 1 năm 1862
Nam Định
Xử trảm
101 Phêrô Nguyễn Bá Tuần Linh mục 1766
Ngọc Đồng, Hưng Yên
15 tháng 7 năm 1838
Nam Định
Chết rũ tù
102 Giuse Túc Thiếu niên 1852
Hoàng Xá, Bắc Ninh
1 tháng 6 năm 1862 Xử trảm
103 Phêrô Lê Tùy Linh mục 1773
Bằng Sơn, Hà Đông
11 tháng 10 năm 1833
Quan Ban
Xử trảm
104 Phêrô Nguyễn Văn Tự Linh mục Dòng Đaminh 1796
Ninh Cường, Nam Định
5 tháng 9 năm 1838
Bắc Ninh
Xử trảm
105 Phêrô Nguyễn Khắc Tự Thầy giảng 1811
Ninh Bình
10 tháng 7 năm 1840
Đồng Hới
Xử giảo
106 Đaminh Tước Linh mục Dòng Đaminh 1775
Trung Lao, Nam Định
2 tháng 4 năm 1839
Nam Định
Tra tấn
107 Anrê Tường Giáo dân 1812
Ngọc Cúc, Nam Định
16 tháng 6 năm 1862
Làng Cốc
Xử trảm
108 Vinh-Sơn Tường Giáo dân 1814
Ngọc Cục, Nam Định
16 tháng 6 năm 1862
Làng Cốc
Xử trảm
109 Đaminh Bùi Văn Úy Thầy giảng Dòng Đaminh 1801
Tiên Môn, Thái Bình
19 tháng 12 năm 1839
Cổ Mễ
Xử giảo
110 Giuse Nguyễn Đình Uyển Thầy giảng Dòng Đaminh 1775
Ninh Cường, Nam Định
4 tháng 7 năm 1838
Hưng Yên
Chết rũ tù
111 Phêrô Đoàn Văn Vân Thầy giảng 1780
Kẻ Bói, Hà Nam
25 tháng 5 năm [[1857
Sơn Tây
Xử trảm
112 Giuse Theophanô Vénard Ven Linh mục Hội Thừa Sai Paris 1829
St. Loup-sur-Thouet, Poitiers, Pháp
2 tháng 2 năm 1861
Ô Cầu Giấy
Xử trảm
113 Giuse Đặng Đình Viên Linh mục 1787
Tiên Chu, Hưng Yên
21 tháng 8 năm 1838
Bảy Mẫu
Xử trảm
114 Stephanô Nguyễn Văn Vinh Giáo dân 1814
Phú Trang, Nam Định
19 tháng 1 năm 1839
Cổ Mễ
Xử giảo
115 Đaminh Nguyễn Văn Xuyên Linh mục Dòng Đaminh 1786
Hưng Lập, Nam Định
26 tháng 11 năm 1839
Bảy Mẫu
Xử trảm
116 Vinh Sơn Đỗ Yến Linh mục Dòng Đaminh 1764
Trà Lũ, Nam Định
30 tháng 6 năm 1838
Hải Dương
Xử trảm
117 Vinh Sơn Phạm Văn Dương Thu thuế 1821
Doãn Trung, Thái Bình
6 tháng 6 năm 1862
Thái Bình
Thiêu sinh

 

 

 

Tác giả bài viết: wikipedia
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

trích lời của Đức Thánh Cha

Để hợp tác vơi Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, chịu đựng và dâng hiến sự đau khổ, bịnh tật, những trái ý nghịch lòng để hợp với cuộc Khổ Nạn Chúa KiTô để cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và để an ùi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên