CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...

Gợi ý suy niệm trong tuần Chúa Nhât I Mùa Chay A

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2011 14:57 - Người đăng bài viết: pham thi thu
suy niệm trong tuần Chúa Nhât I Mùa Chay A

suy niệm trong tuần Chúa Nhât I Mùa Chay A

CHÚA NHẬT 1 CHAY-A LỜI CHÚA GIÚP TA THẮNG QUỶ MA

     Một Nét Tình Chúa

Sống không nhờ chỉ bánh cơm,

Còn mọi lời Chúa quyền năng phán truyền.

        Sứ Điệp Tin Mừng

Chúa Giêsu chiến thắng quỷ ma

Nhò lời miệng Chúa phán ra cứu đời:

Sống không nhờ chỉ bánh cơm thôi,

Chớ thử thách Đức Chúa Trời.

Chi thờ lạy một mình Người mà thôi.

Ma quỷ bò đi, thần sứ đến hầu.

 

 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4b). Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ tình thương ban trương sinh cuả Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta yêu mến Lời Người. 

    Ta chiến thắng được cám dỗ nhờ lời Chúa . 1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! 4 Nhưng Người đáp: Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. 5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,6 rồi nói với Người: Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 7 Đức Giê-su đáp: Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. 8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi. 10 Đức Giê-su liền nói: Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. 11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người (Mt 4, 1-11)

     Ta đánh mất hạnh phúc vì không vâng nghe lời Thiên Chúa.6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân (St 2, 7-9; 3, 1-7)

    Đức Chúa đối xử khoan dung với ta. 3 Đ. Lạy Chúa xin dũ lòng xót thương, vì chúng con đăc tội với Ngài, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. 6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. (Tv 50: 3-7.12-13. Đ. 3a)

    Nhờ Đức Kitô vâng lời , ta được nên công chinh.‘17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị (Rom 5, 12.17-19).     

     Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta haỹ suy niệm Ta chiến thắng được cám dỗ nhờ lời Chúa làm sao.

 

1 CHAY THỨ HAI

 

 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ (Tv 50, 12a.14a). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình thương thứ tha và  mời gọi ta vui mừng tiếp nhận.  

          Sống nhân ái là đượng hạnh phúc. 31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.3 1 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy. 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. (Mt 25, 31-46)

Ta phải sống chính trực. 1 1 các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình.12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian: làm thế là (các) ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của (các) ngươi. Ta là ĐỨC CHÚA.13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng (Lv 19, 1-2. 11-18).

Luật pháp Thiên Chúa xây dưng bản thân ta. Đ. Lạy Chúa, lời Chúa là Thần khí và là sự sống. ‘8 Luật pháp CHÚA quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. 9 Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. (Tv 18, 8-10.15. Đ. Ga 6, 63b)

           Điều gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất cuả tôi đây là anh em làm cho chính mình tôi; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta haỹ suy niệm Sống nhân ái là đượng hạnh phúc làm sao.

 

 

1 CHAY THỨ BA

 Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4, 17). Phụng vụ hôm nay báy tỏ tình thương tha thứ cuả Thiên Chua Ba ngôi và mời gọi ta sám hối kịp thời. 

Thứ tha cho nhau là đường vào Nước Trời. 7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; h nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em (Mt 6, 7-15).

Lời Thiên Chuá quyền năng. 10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, 11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó. (Is 55, 10-11)  

Đức Chúa, chính trực luôn muốn cứu thóat ta. Đ. Người công chính được Đức Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. 18 Họ kêu xin, và CHÚA đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. 19 Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. (Tv 33, 2-3. 17-16. 18-19. Đ. 18b)

Laỵ Thiên Chuá là đèn trời soi xét, khi con kêu nguyện Chúa đáp lời; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta haỹ suy niệm Thứ tha cho nhau là đường vào Nước Trời làm sao.

  

 

 

1 CHAY THỨ TƯ

 

Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ được ánh sáng đem lại sự sống (Ga 8, 12). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tinh thương ban sự sống của Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta đón nhận.

Đức Giêsu là đấng cứu độ quyền năng. 29 Hôm ấy, khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa (Lc 11, 29-32)

Thiên Chuá thứ tha cho người sám hối. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa (Gn 3,1-10)

Thiên Chúa đổi mới tâm hồn ta.18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. 19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, Đ. một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê (Tv 50: 3-4.12-13.18-19. Đ. 19b)

Lạy Chúa những ai trông cậy Chuá, ước chi họ đều được hỷ hoan và reo vui tới muôn đời, vì có Chúa luôn ở với họ; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta hãy chiêm ngắm Đức Giêsu là đấng cứu độ quyền năng làm sao.

 

 


 

CHAY 1 THỨ NĂM

 

 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng; Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ (Tv 50, 12a.14a). Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ tình thương đổi mới tâm hồn ta cuả Thiên Chuá Ba ngôi và mời gọi ta vui nhận.

Ơn Cứu độ Thiên Chúa ban thì vô biên. 7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

12 Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. (Mt 7, 7-12)

Ta phải cậy trông Thiên Chuá. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy Vua các thần minh, Đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm, 17 s) và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng loã phải tiêu diệt hoàn toàn. 17 t) Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa! (Est 4, 17k-m. r-t)

     Thiên Chúa hằng thương đáp lời ta xin. 3 Đ. Lạy Chúa, ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại. đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. 8 Việc CHÚA làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy CHÚA, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. (Tv 137, 1-3.7c-8. Đ. 3a)

Ai xin thì được, ai tìm thì thấy. Ai gõ cửa sẽ mở cho; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta hãy suy niệm Ơn Cứu độ Thiên Chúa ban thì vô biên làm sao.

 

 

CHAY 1 THỨ SÁU

 

 Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới (Ed 18, 31). Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ tình thương tha thứ cuả Thiên Chuá Ba ngôi va mời gọi ta đổi mới đời sống.

Thứ tha là một đặc tính tiêu biểu của Nước Trời.20 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. (Mt 5, 20-26)

  Thiên Chuá muốn kẻ tội lỗi được sống. 23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? (Ed 18, 21-28).

Thiên Chúa thứ tha tội lỗi ta . 3 Đ. Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? 4 Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. (Tv 129, 1-8. Đ. 3)

              Ta thề rằng : ta không muốn tội nhân phải chết nhưng muốn nó trở laị và được sống; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta hãy suy niệm Thứ tha là một đặc tính tiêu biểu của Nước Trời làm sao.

 

 

 

CHAY 1 THỨ BẢY

 

 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống, và Chúa sẽ ở cùng anh em (Am 5, 14). Phụng vụ hôm nay baỳ tỏ tình thương ban thưởng cuả Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta kiên trì làm lành.

          Thiên Chuá gọi ta nên hòan thiên như Cha trên trời. 43 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mk 5, 43-48)

Thiên Chuá thương ta bằng một tình thương không đổi thay. 18 Hôm nay, ĐỨC CHÚA đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người,19 rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán (Đnl 26, 16-19)

Hạnh phúc kẻ sống theo luật pháp Thiên Chúa. 1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, Đ. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp CHÚA TRỜI. 2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. 33 Lạy CHÚA, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng.34 Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. (Tv 118, 1-2.4-8. Đ. 1b).

Anh em hãy nên hòan thiện như Ch anh em, Đấng ngự trên trời là đấng hoàn thiện; để cảm nhận được Thiên Chúa thương ta thế nào ta haỹ suy niệm Thiên Chuá gọi ta nên hòan thiên như Cha trên trời làm sao.

  


Nguồn tin: tinvui.info
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đôi nét về giáo xứ Vinh Sơn

        Lịch sử giáo xứ vinh sơn. Gp Thái Bình.do Cha Cố Guise Phạm Kim Bảng.Ngài thành lập và xây dựng  năm 1938 lúc đó thuộc Giáo Phận Bùi Chu. Ngày 1tháng năm 1938. Ngài quyết định đặt vị trí ngôi Thánh Đường nằm ở phía nam giáo xứ mẹ bác trạch, tính đường kính...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên