CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...

Gợi ý suy niệm trong tuần IX Thường Niên A

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2011 13:11 - Người đăng bài viết: pham thi thu
Gợi ý suy niệm trong tuần IX Thường Niên A

Gợi ý suy niệm trong tuần IX Thường Niên A

9 TN-A-11 TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Hiệp thông thì Sống và sống sung mãn: cành với cây; con cái với cha mẹ. Để sống còn, phải thông hợp với tha nhân và với Thiên Chúa. Chúa Giêsu ban cho ta những con đường hịêp thông hữu hiệu. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 9 Thường nịên nầy.

     Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hãy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

 

 

9 TN-A CHÚA NHẬT

 

CHÚA THƯƠNG NỐI KẾT TA VỚI NGÀI 

 

Thầy, cây nho thật, anh em là cành 

Ai đượcThầy ở với , sẽ sinh trái nhiêu

 

SỨ ĐIỆP TIN MỪNG

Ai nghe lời Thầy mà thực hành

Là kẻ khôn xây nhà mình trên đá .

Có bảo táp mưa sa, ngôi nhà không sập.

Còn ai nghe mà chẳng thưc hành.

Là người dại xây nhà  trên cát

Gặp nước cuốn, nhà đổ nát tan tành                                                                                                            

 

Thầy là cây nho anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ầy sinh nhiêu hoa trái (Ga 15, 5). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tinh thương ban trường sinh cua Thiên Chúa Ba ngôi và dạy ta lưu lại trong Chúa Giêsu.

 

          Thực hành Lời Chúa Giêsu hiệp thông ta với Thiên Chúa.21 Hôm y, Đức Giêsu nói vi các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. (Mt 7, 21-27).

            Lụât Thiên Chúa cho ta sống còn.26 Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa.27 Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay.28 Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em,. (Đnl 11, 18. 26-28).

Thiên Chúa độ trì k sng theo lut Người. 2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, 3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Đ. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. (Tv 30, 2-4.17.25. Đ. 3b)

           Lòng tin vào Chúa Kitô cho ta Ơn công chính hóa. 28 Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng: người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.(Rm 3, 21-25.28).

         Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy suy ngắm thực hành Lời Chúa Giêsu hiệp thông ta với Thiên Chúa làm sao.

 

 

9 TN THỨ HAI *

 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết chỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con (x Kh 1, 5ab). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình thương ban trường sinh của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta tiếp nhận Chúa Giêsu.

 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giúp ta tiếp nhận Tin Mừng lcủa Người. 1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thưông tế, kinh sư và kỳ mục: Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp.3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không.4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục.5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết.6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: Chúng sẽ nể con ta.7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác.10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi (Mc 12, 1-12).

 * Ta cần tuân thủ lụât Thiên Chúa trong mọi hòan cảnh. 7 Khi mặt trời lặn, tôi đào huyệt chôn người ấy.8 Láng giềng nhạo cười tôi rằng: Hắn vẫn còn chưa sợ! Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy và hắn đã trốn đi, thế mà hắn lại vẫn chôn cất người chết (Tb 1, 3; 2, 1a-8)

 Kẻ sống luật Thiên Chúa sẽ được chúc phúc.  1 Đ Hạnh phúc thay người kính sợ CHÚA, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. 2 Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc (Tv 111, 1-6. Đ. 1b).

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giúp ta tiếp nhận Tin Mừng lời Người làm sao.

 

 

9 TN THỨ BA *

 

Xin Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta (x Ep1, 17-18). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình thương ban hy vọng trường sinh của Thiên Chúa Ba ngôi và dạy ta hướng thượng.

 

Ta thường quên giữ công bằng với Thiên Chúa. 13 Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.14 Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây?  Họ đáp: Của Xê-da.17 Đức Giê-su bảo họ: Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. (Mc 12, 13-17).

* Cần thiết phải giữ luật Thiên Chúa. 13 Khi nàng bước vào nhà, thì con dê bắt đầu kêu be be. Tôi mới gọi nàng lại và hỏi: Con dê nhỏ đó ở đâu ra vậy? Có phải của trộm cắp không? Đem trả lại cho chủ nó đi! Vì chúng ta không có quyền ăn của trộm cắp. (Tb 2, 9-14).

           Kẻ sống luật Thiên Chúa và làm điều thịên, sẽ được chúc phúc. 7c Đ. Người công chính an tâm và tin cậy Chúa, 8 luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. 9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. (Tv 111, 1-2. 7-9. Đ. 7c).

 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy suy gẫm ta thường quên giữ công bằng với Thiên Chúa làm sao.

 

 

9 TN THỨ TƯ *

 

          Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11, 25a.26a). Phụng vụ hôm nay bày tỏ tinh thương ban trường sinh của Thiên Chua Ba Ngôi và dạy ta tin nhận Chúa Giêsu.

 

Đời sống mai hậu cho ta giống Thiên Thần . 18 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người:19 Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta rằng: Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng.21 Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy.22 Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết.23 Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.24 Đức Giê-su nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp.27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!  (Mc 12,18-27).

* Thiên Chúa yêu thương nhân lời ta kêu cầu. 16 Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tô-bít và Xa-ra đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa.17 Và thiên sứ Ra-pha-en được sai đến chữa lành cho cả hai. (Tb 3, 1-11a.16-17a).

Ân tình Thiên Chúa tồn tại muôn đời. 1 Đ. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. 2 Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con. 3 Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản (Tv 24, 2-9. Đ 1b)

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm đời sống mai hậu của ta được giống đời sống Thiên Thần  làm sao.

 

 

9 TN THỨ NĂM *

 

Đấng Cứu độ chúng ta là Đức Giêsu đã tiêu diệt thần chết và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh (2Tm 1, 10). Phụng vụ hôm nây bày tỏ tình ban  trường sinh của Thiên Chúa Ba Ngôi và dạy ta đ ón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu.

 

 Ta sinh ra ở đời là để vào Nườc trời. 28 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? 29 Đức Giê-su trả lời: Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!  Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.(Mc 12, 28-31).

 * Thiên Chúa nhận lời ta xin. .84 Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra: Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta! 5 Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tô-bi-a bắt đầu như sau:Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.Xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danhđến muôn thuở muôn đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. (Tb 6, 10-11; 7, 1.9-17; 8, 4-8).

 Thiên Chúa yêu thương chúc lành đặc biệt cho gia đình. 1 Đ. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. 2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may.3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. (Tv 127, 1-2. 4-5. Đ. 1a)

 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy tâm niệm ta sinh ra ở đời là để vào Nườc trời làm sao.

 

 

9 TN THỨ SÁU *

 

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy (Ga 14, 23) Phụng vụ hôm nay bày tỏ tình thương ở với của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta tuân thủ lời Chúa Giêsu.

 

             Thực tại Thiên Linh vượt xa hình ảnh biểu lộ. 35 Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?  Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú. (Mc 12, 35-37).

 * Thiên Chúa yêu thương có sữa phạt rồi cứu thóat. 14 Rồi ông nói: Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người. Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người! Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta! Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt, nhưng nay lại được thấy Tô-bi-a, con tôi!  (Tb 11, 5-17)

Thiên Chúa cứu độ luôn thành tín và yêu thương. 1b. Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! 2 Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. 6b Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, 7 xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. CHÚA giải phóng những ai tù tội. (Tv 145, 2-7. Đ. 1b)

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy suy niệm thực tại Thiên Linh vượt xa hình ảnh biểu lộ làm sao

 

 

9 TN THỨ BẢY *

 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3). Phụng vụ cho hay tình thương ban thưởng của Thiên Chúa Ba Ngôi và khích lệ ta theo gương thầy Chúa Giêsu.

 

 Thiên Chúa đánh giá ta theo ý hướng lòng ta. 38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền.42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. (Mc 12, 38-44).

 * Thiên Chúa nhân lành sai Thiên thần cấu thay nguyện giúp cho ta.  12 Hãy biết rằng khi ông và cô Xa-ra cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người; tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết.13 Và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dỡ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông.14 Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Xa-ra, con dâu ông.15 Tôi đây là Ra-pha-en, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa. (Tb 12, 1. 5-15.20).

 Lòng Thiên Chúa nhân lành thật đáng ca ngợi. Đ. Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đờ hằng sống6 Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, thì Người sẽ trở lại với anh em,không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa. 7 Vậy giờ đây, hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em mà lớn tiếng xưng tụng Người. Hãy chúc tụng Người, là Chúa công minh chính trực, suy tôn Người, là vua hiển trị thiên thu. (Tb 13, 2.6-8. Đ. 2a)

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu, để cảm nhận Thiên Chúa yêu ta thế nào, ta hãy chiêm ngắm Người đánh giá ta theo ý hướng lòng ta làm sa0.

 

Tác giả bài viết: Lm. Martin Trần Văn Đoàn
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Đôi nét về giáo xứ Vinh Sơn

        Lịch sử giáo xứ vinh sơn. Gp Thái Bình.do Cha Cố Guise Phạm Kim Bảng.Ngài thành lập và xây dựng  năm 1938 lúc đó thuộc Giáo Phận Bùi Chu. Ngày 1tháng năm 1938. Ngài quyết định đặt vị trí ngôi Thánh Đường nằm ở phía nam giáo xứ mẹ bác trạch, tính đường kính...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên