CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...

Gợi ý suy niệm trong tuần từ Thứ Tư Lễ Tro

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2011 13:45 - Người đăng bài viết: pham thi thu
TUẦN TRO San phẳng đường đời là một quan tâm chính yêú cuả Giáo hội như là một thầy dạy hướng dẫn hành động cuả chúng ta. Quan tâm nây được bày tỏ đặc biệt hơn trong muà Phục sinh. Nó đòi buộc lương tâm ta suy xét và kiểm điểm lối sống cuả mình. Đời sống cần phải có một định hướng, mà xét cho cùng trong ý định tiên khởi, là chính Thiên Chuá là Đấng mà Đức Kitô hướng dẫn chúng ta đến và kết hợp chúng ta với Người.

BAN CHO TA LỜI TRƯỜNG SINH 

 

 

 Chúng ta phải suy nghĩ về ý nghiã sâu xa và bao quát cuả việc chúng ta hiện hữu trong thời gian: đó là một thử nghiệm, một duyệt xét. Xét như là khôn ngoan, thì đó là một cuộc duyệt xét lương tâm. Xét theo nhu cầu đòi hỏi ý nghiã toàn diện cuả thiện ác là sự duyệt xét về lòng chân chính và tội lỗi. Xét theo nhu cầu đòi hỏi cuả Đức Kitô Đấng Cứu độ, Xét theo sự quan phòng cuả thập giá, thì đó là dụng cụ cuả ơn cứu độ và dấu chỉ cuả tình yêu vô cùng và lân tuất. Xét theo sự khôn ngoan cuả việc sám hối thì nó xoá tội, sửa chưã và tái tạo (ĐGH PHAOLÔ VI)

TƯ TƯỞNG SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Mua chay rèn luyện chúng ta chia sẻ mầu nhiệm Chúa Kitô chết và sống lại . Trước tiên mùa Chay nhằm hướng mọi thành phần Giáo hội về phép Thánh Tẩy. Thứ đến mùa Chay hướng đến tinh thần sám hối . Khi chia sẻ cho nhau tình yêu Thiên Chúa dồi với mình, tòan bộ đời sống chúng ta trở thành việc tôn thờ Thiên Chúa.

 

 

THỨ TƯ TRO

 

         Hôm nay, ước gì anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa!” (Tv 94, 7b.8a). Phụng v  Lời Chúa hôm nay bày tỏ tình thương ban lời không hề thay đổi của Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta lắng nghe.

         Muốn có kết qúa nhất Kitô hữu phải luôn sống vì Chúa thôi.  Mt hôm, Đức Giêsu nói vi các môn đệ Người rng:"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh (Mt 6, 1-6.16-18)

Thiên Chúa luôn nhân hậu. “1 12 Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em (Ge 2, 12-18)          

Đức Chúa đối xử khoan dung với ta. Đ. Lạy Chúa xin dũ lòng thưong xót, vì chúng con đăc tội với Ngài.12. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. 13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. 14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con (Tv 50, 3-6.12-14.17. Đ. 3a)

Ta phải làm hòa với Thiên Chúa.20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người (2 Cr 5, 20-6,2)

           Ai nhẩm đi nhẩm lại lề luật Chúa đêm ngày, cứ đúng mùa trổ sinh hoa quả; để cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hãy chiêm ngắm Muốn có kết qúa nhất Kitô hữu phải luôn sống vì Chúa thôi làm sao.

 

 

THỨ NĂM –TRO

 

"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Mt 4, 17). Phụng vụ hôm nay báy tỏ tình thương mở Nước Trới và mời gọi ta tích cực bước vào.

 

          Thiên Chúa mời ta theo đường khổ nạn cứu độ của Chúa Giêsu. 22 Mt hôm, Đức Giêsu nói vi các môn đệ Người rng:"Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?.(Lc 9, 22-25).

        Ta có quyên lưa chọn lối sống được Chúa chúc phúc. 16 Hôm nay tôi truyền cho anh (em) phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh (em) được sống, được thêm đông đúc, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho anh (em) trong miền đất anh (em) sắp vào chiếm hữu. 20 nghĩa là hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh (em) sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài” (Đnl 30, 15-20)

         Đặt tin tưởng vào Đức Chúa là có phúc. Đ. Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. 3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. 6 Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong (Tv 1, 1-4.6. Đ. Tv 39, 5a).

         Lạy Chúa Trời , xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên cương nghi; để cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hãy chiêm ngắm Ngài mời ta theo đường khổ nạn cứu độ của Chúa Giêsu làm sao.

 

 

THỨ SÁU –TRO

 

Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống, và Chúa sẽ ở cùng anh em (Am 5, 14). Phụng v hôm nay bày tỏ tình thương ban sự sống của Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta tiếp nhận.

 

Ta cần ăn chay khi cần tìm gặp Chúa 14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay (Mt 9, 14-15).

Thiên Chúa muồn ta sống nhân đạo vói tha nhân. " 6 Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? 7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục? 8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi (Is 58, 1-9a).

Đức Chúa muốn thứ tha tội lỗi ta. Đ. Chúa muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. 18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. 19 Lạy Đức Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, (Tv 50: 3-4.18-19. 20-21. Đ. Hs 6, 6)

           Lạy Chúa, đường nẻo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con; để cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hãy chiêm ngắm Ta cần ăn chay khi cần tìm gặp Chúa làm sao.

 

 

THỨ BẢY –TRO

 

Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống (Ez 33: 11). Phụng v hôm nay bày tỏ tình thương tha thứ của Thiên Chúa

Ba ngôi và mi gi ta sám hối để đón nhận mới.

 

 Chúa Giêsu đến để thứ tha.27 Hôm ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! "28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? "31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5, 27-32)

            Thiên Chúa muốn  ta sống nhân đạo với tha nhân. " Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người, 10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ (Is 58, 9b-14)

           Đức Chúa gìau tình thương và khoan hậu.  Đ. Xin dạy con đương lối Ngài, Lạy Chúa,để con vững bước theo công lý của Ngài. 5 Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin; 6 lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm (Tv 85, 1-6. Đ. 11a)

           “Tyôi muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi; để cm nhn được lòng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu đến để thứ tha làm sao.

 

Tác giả bài viết: Lm. Martin Trần Văn Đoàn
Từ khóa:

chúng ta

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đôi nét về giáo xứ Vinh Sơn

        Lịch sử giáo xứ vinh sơn. Gp Thái Bình.do Cha Cố Guise Phạm Kim Bảng.Ngài thành lập và xây dựng  năm 1938 lúc đó thuộc Giáo Phận Bùi Chu. Ngày 1tháng năm 1938. Ngài quyết định đặt vị trí ngôi Thánh Đường nằm ở phía nam giáo xứ mẹ bác trạch, tính đường kính...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên