CÁO PHÓ: ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG - Nguyên Giám mục... Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn... Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ... Công tác chuẩn bị Chầu Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Thông Báo Ngày Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy, Và Ngày Đồng... Hình ảnh - Hoàn thiện móng, nền nhà Chung và tiếp tục xây dựng... Hình ảnh - Thánh lễ tại vườn Thánh Thai Nhi giáo xứ Quan Cao Mô Hình - Nhà Chung, Nhà Thờ Giáo Xứ Vinh Sơn Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu... Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu...

LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NGÀY 15 THÁNG TƯ NĂM 2012

Đăng lúc: Thứ năm - 16/02/2012 10:10 - Người đăng bài viết: phạm văn linh
CHA AG NGUYỄN QUANG HUY CHÁNH XỨ BÁC TRẠCH, NGÀI TỔ CHỨC MỪNG ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA, VÀO NHẬT THỨ HAI PHỤC SINH. THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒI 15h 30 NGÀY 13/4/2012TẠI GIA ĐÌNH ÔNG TRÙM LINH GX VINH SƠN. THÁNH LỄ KHAI MẠC TẠI GX VINH SƠN HỔI 15h 30 NGÀY 14/4/2012 THÁNH LỄ CHÍNH TIẾC HỒI 15h 30 NGÀY 15/4/2012 TẠI GX BÁC TRẠCH, THÁNH BẾ MẠC TẠI GX QUAN CAO HỒI 15h 30 NGÀY 16/4/2012 GX QUAN CAO...

 

Kính thưa toàn thể các ông các bác cũng như các bạn thanh niên nan nữ, và các sinh viên đại học thuộc giáo xứ bác trạch ,quan cao, vinh sơn, cũng như liên các họ giáo thuộc về GX bác trạch, cũng như liên các GX lân cận, để tạ ơn Thiên Chúa và qua lời bầu cử của MẹMaria, Cha chánh xứ Ag Nguyễn Quang Huy ngài đã chuẩn bị mừng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa nhật thứ hai phục sinh  ngày 15 tháng  4 năm 2012 tại  ba GX như sau:.

Kính thưa toàn thể cộng đoàn liên xứ họ và mọi tín hữu, như lời ChúaGiêSu đã nói, ai tôn kính ảnh này, thành nào nhà nào, ta sẽ tha phạt và còn bảo vệ như vinh quang riêng của ta trong suất cuộc sống họ nhất là trong giờ lâm chung…

Cũng như lời ĐTC Ga PHAOLOII.

khi bắt đầu Ngài nhận sứ vụ tại Rôma, Ngài nói. Ta coi sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa như một đặc nhiệm mà Chúa quan phòng cho Ta một cách siêu vời trong Đức Kitô, mà con người và thế giới ngày nay phải biết chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa.

NK. LTX.

Kính thưa cộng đoàn để mừng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa năm nay 15/4/2012 có được ý nghĩa đích thực, và đem lại ơn thiêng cho mỗi người, và đồng thời để đáp lại tình yêu mà Chúa dành cho loài người, và để cứu loài người đang sống trong thời đại đầy  bóng tối của satan. Vậy mỗi người chúng ta hãy luôn dâng lên Thiên Chúa lời.

Lạy Chúa Giêsu Con Tín Thác Vào Chúa. Lạy Mẹ Maria xin Mẹ dìu dắt chúng con trên mọi bước đường đời.

để chúng con biết cảm tạ tôn vinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng là Đấng Hằng Hữu và Giầu Lòng Thương Xót.

và để chúng con ra đi loan truyền Lòng Thương Chúa, để cho mọi người biết chạy đến  với Lòng Thương Xót của Chúa để được ơn tha thứ và được sự sống đời đời…   

CHÚA  NHẬT THỨ II PHỤC SINH

ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT.

Để tạ ơn Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, đã ban cho GX vinh sơn đã thành lập được nhóm cầu nguyện, kính Lòng Thương Xót Chúa, và tước hiệu Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, Mẹ Hội Thánh.

mà Đức Thánh Cha  Ga PHAOLO II. Ngài đã gắn liền với thông điệp Lòng Chúa Thương Xót.

 Đầu tiên của GP thái bình, đến nay đã được bốn năm và nay  đã trở thánh cộng  đoàn cầu nguyện, của liên xứ họ. Thánh lễ tạ ơn chúa và Đức Mẹ, tại gia đình ông trùm linh GX vinh sơn, vì nơi đây là nơi thành lập cộng đoàn cầu nguyện đầu tiên của liên xứ họ.

   Chương Trình Tổ Mừng Đại Lễ Tổ Chức Như Sau.

I   Ngày 13/4/2012. Thứ sáu.

15h làm tuần cửu nhật  15h30 Cha xứ dâng Thánh Lễ tạ ơn, sau Thánh Lễ cung nghinh Tượng Chúa và Đức Mẹ về thánh  đường GX vinh sơn, Cha xứ đặt Mình Thánh Chầu cộng đoàn xin dâng lên Chúa tuần cửu nhật, để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, xin Cha Thương Xót thế giới, xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác xuống cho  mỗi người trong các  gia đình trong liên xứ họ, trên quê hương xứ sở, xin Chúa luôn  chúc lành cho cộng đoàn chúng con, và nâng đỡ  mỗi người chúng con trên mọi nẻo đường đời, và xin ơn hoán cải cho  các tội nhân, và xin tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục.

II  Ngày  14/4 / 2012 . Thứ Bẩy Tại Giáo Xứ Vinh Sơn.

15h dâng lên Chúa trọn tuần cửu nhật.

15h30 Thánh Lễ khai mạc Kính Lòng Thương Xót.

và Thánh Lễ chiều Chúa Nhật, hồi 19h do cha linh hướng Lòng Thương Xót Chúa miền nam

GIUSE Trần Đình Long chủ tế. 

III Ngày 15/4/2012.  CHÚA NHẬT THỨ II PHỤC SINH. Tại Giáo Xứ Bác Trạch.

ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

15h nghi thức cầu nguyện, xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác xuống cho cộng đoàn,và cho những ai xưng tội rước lễ trong ngày hôm nay, sẽ được ơn tha thứ triệt để mọi tội lỗi lầm hình phạt, ngày đó cửa Lòng Thương xót sẽ mở ra cho nhân loại, cho những ai biết chạy đến khẩn cầu với.

 LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. NK .LTX.

Và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các đấng các bậc trong Hội Thánh toàn cầu, Hội Thánh việt nam,cho quê hương đất nước và xứ sở, cho mọi thành phần trong Giáo Hội, xã hội cho toàn thế giới, cho những người lạc giáo, biết trở về cùng Chúa là Cha nhân từ là Đấng Giầu Lòng Thương Xót, xin Chúa hãy cho các linh hồn còn phải giam nơi luyện tội được trở về với Chúa.

15h 30 Thánh Lễ Chính Tiệc  Đại Kính Lòng Thương Xót Chúa. 

V 16/4/2012. Thứ Hai,  Tại Giáo Xứ Quan Cao.

15h cầu nguyện kinh mân côi, lần chỗi Thương Xót,

15h30 Thánh Lễ bế mạc Kính Lòng Thương Xót Chúa năm 2012

V  : SAU CÁC THÁNH LỄ NÓI TRÊN.

Cha xứ làm phép ảnh Tượng, sách kinh,chuỗi mân côi , nước Thánh.

ĐỌC LỜI NGUYỆN, XIN ƠN CHỮ LÀNH.

Sau cùng Cha xứ rẩy nước Thánh trên cộng đoàn, xin Chúa Thánh hóa và chữa lành cho mỗi người.

Xin mọi người theo dõi chương trình và dành thời gian tham dự các Thánh Lễ cho đông đủ và sốt sáng.

Đó là chúng ta đã nghe theo tiếng Chúa mời gọi chúng ta qua Thánh nữ Fautina.

Hãy loan truyền Lòng Thương Xót của Ta cho toàn thế giới.

NK.LTX.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Của Chúa ban mọi ơn lành hồn xác xuống cho mọi người,trong dịp Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa năm 2012 và xin Chúa luôn đồng hành với  cộng đoàn cầu nguyện của liên xứ họ chúng con hôm nay, và mỗi giây phút trong cuộc đời…

Sau Cùng Cha Xứ Ban Phép Lành Kết Thúc…

                Bác Trạch Ngày 13/3/2012        Cha chánh xứ : Ag Nguyễn Quang Huy.

Tác giả bài viết: phamlinhcn
Nguồn tin: giaoxuvinhson.com
Từ khóa:

giáo xứ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 65 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

trích lời của Đức Thánh Cha

Để hợp tác vơi Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, chúng ta hãy hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, chịu đựng và dâng hiến sự đau khổ, bịnh tật, những trái ý nghịch lòng để hợp với cuộc Khổ Nạn Chúa KiTô để cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và để an ùi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái...

Nghe Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa

Nghe Radio Mỗi Ngày

   
giáo xứ hoàng xá
giáo phận thái bình
giáo xứ quan cao
giáo xứ bác trạch
giáo xứ nam lỗ
svcg thái bình
giáo xứ bồng tiên