Video Dong Mến Thánh Giá

 

 

 

 

 

Tạ Ơn Chúa Đã Ban Cho Các Dì Thực Hiện Điệu Múa Thật Tuyệt Vời, Xin Chúa Ban Cho Các dì Luôn Là Muối Ứớp Cho Đời Cho Đời Và Ánh Sáng Cho Trần Gian.

Tác giả bài viết: BBT GX