THỨ NĂM 11.12 - Tuần II Mùa Vọng

THỨ NĂM 11.12 - Tuần II Mùa Vọng
Is 41:13-20; Mt 11:11-15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gio-an, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri.”

CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA

Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói rằng: “Cái ‘tôi’ của con càng bành trướng thì việc tông đồ của con càng thất bại. Cái ‘tôi’ của con càng tan biến, việc tông đồ của con càng kết quả.”

Ông Gioan Tẩy Giả được Đức Giêsu khen là người cao trọng, không những vì được ơn khỏi tội nguyên tổ ngay trong lòng mẹ, nhưng còn bởi vì ông là người luôn thi hành thánh ý Chúa. Châm ngôn của ông là “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”.

Nghe theo lời mời gọi của vị tiền hô, chúng ta hãy dọn dẹp tâm hồn, để Chúa đến ngự vào lòng chúng ta, làm chủ các ước muốn, dự định và kế hoạch của ta. Và chúng ta cũng biết chấp nhận làm cho mình lu mờ đi để Chúa được nhận biết nơi mỗi người anh chị em xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết để cho ý riêng của mình tan biến trong thánh ý Chúa, có như thế tha nhân mới nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi chúng con.

Nguồn tin: tinvui.info