Giáo Hội Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Đang Còn Phải Thanh Luyện

Xin mọi người hãy cầu nguyện cho các LH nơi luyện ngục, Theo nhật Ký Lòng thương xót Chúa, nói với Thánh Fautina.
                                    Kết quả hình ảnh cho hình các linh hồn trong luyện ngục


Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót, Chúa đã phán, các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót, xin Trái Tim Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục, những linh hồn mà chúa rất thương yêu, mà họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa, nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ Trái Tim Chúa dập tắt lửa luyện nguc, để các các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa.

Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ cũng được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêu-su, con van nài xin Cha vì cuộc khổ nạn của chúa Giê-su con một Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngận tràn trong lòng Chúa chí Thánh xin Cha thương xót những linh hồn, đả trải qua cuọc phán xét nghiêm minh, xin Cha đoái thương họ qua thương tích của Chúa Giê-su, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi của Cha tuân xuống không ngơi .Amen

Tác giả bài viết: BBT