Hình ảnh xây nhà nguyện và đền Thánh Vinh Sơn

Xin Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Thánh Vinh sơn đã ban cho công trình mới khởi công nhưng hoàn toàn tốt đẹp mọi phần. cộng đoàn ở khắp mọi miền đất nước hãy dâng lời cảm tạ ơn chúa Và đức Mẹ thánh Quan thầy luôn mãi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời


Đây  là những hình ảnh  ộng đoàn đang say mê xây dựng công trình 
tuy nhỏ nhưng mang lại cho tình thần sống đạo , phần hồn phần xác cho mọi người cũng
như mọi lứa tuổi, mọi trình độ . 
tạ ơn Chúa..

Tác giả bài viết: BTGX

Nguồn tin: GX Vinh son