Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà

Album - Một số hình ảnh chuẩn bị cho tuần Chầu lượt giáo xứ nhà


Cá Giáo khu đang gấp rút các cô