Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể

Hình ảnh -  Thánh lễ khai mạc tuần Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể
Một số hình ảnh thánh lễ khai mạc chầu lượt giáo xứ nhà
GIÁO XỨ VINH SƠN

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: giãouvinhson