Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể

Hình ảnh - Thánh lễ khai mạc tuần chầu và kiệu Thánh Thể


Sau Thánh lễ là cuộc rước kiệu Thánh Thể