Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn 30/10/2016

Ngày Lễ Tạ Ơn và băng khánh thành nhà chung GX Vinh Sơn 30/10/2016
Kính Thưa các Đấng Bậc cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa, xa gần ngôi nhà chung của giáo xứ Vinh Sơn chúng con trong hai năm XD đã được sự giúp đỡ tinh thần Cũng như vật chất, nay đã hoàn thành, con xin tạ ơn Chúa, và tri ân tới tấm lòng hỏa tâm của toàn thể cộng đồng xa gần....

Tác giả bài viết: BBT GX

Nguồn tin: giaoxuvinhson.com