Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ Kính Thánh Quan Thầy Thánh VinCenTe Bổn Mạng Giáo Xứ

Những Hình Ành Mới Nhất Từ Ngày Tam Nhật Vượt Qua Cho Đến Ngày Lễ Kính Thánh Quan Thầy Thánh VinCenTe Bổn Mạng Giáo Xứ
Lạy Chúa Giê-Su xin Chúa giúp mỗi người chúng con vác Thánh Giá đời con bước theo Ngài.Amen

             
 Dưới đây Là những hình ảnh Cộng đoàn cầu nguyện Tạ Cha sau Thánh lễ
Kính Lòng Thương Xót Chúa,  Và  bữa cơm thân mật của cộng đoàn  

Tác giả bài viết: BBT GX

Nguồn tin: giaoxuvinhson.com