Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh Sơn

Thông Báo Về Cổng Thông Tin Chính Thức Của Nhà Chung Giáo Xứ Vinh Sơn
Cổng Thông Tin Điện Tử Nhà Chung Giáo Xứ Vinh Sơn - Tiếng Nói Chủ Chăn - Nhịp Cầu Nối Kết Cộng Đoàn Xa Quê Với Quê Hương - Xây Dựng Sự Hiệp Nhất Yêu Thương.
Trân trọng thông báo về cổng thông tin điện tử chính thức của nhà chung giáo xứ Vinh Sơn đến toàn thể giáo hữu quê nhà, cách đặc biệt đến những người đang học tập và làm việc xa quê trên mọi miền của đất nước:
https://www.facebook.com/pages/Nh%C3%A0-Chung-Gi%C3%A1o-X%E1%BB%A9-Vinh-S%C6%A1n/304689603062710?sk=info